DYSSpeLD PROJE ÖZETİ

Çoğu özgül öğrenme güçlükleri/engelleri (Öz. Ö.G.) (SpecificLearning Difficulties/Disabilities (Sp.L.D)) bir arada bulunmakta ve ya birbirinin üzerine eklendiğinden benzer öğrencilere farklı tanılar konulmaktadır. Bazı AB Ülkeleri disleksi’yi değişik derecelerdebir arada bulunan bir grup güçlük/engelliliklerden sadece biri olarak kabul etmiştir.

2007 yılında 27 AB ülkesinde 0 – 19 yaşları arasında 108 milyon genç bulunmaktaydı. 27 AB Ülkesinde okul çağı çocukların popülasyonunun en az 80 milyon olduğu söylenmekte.Birlikte görülen durumlarla beraber 18.5 ile 35 milyon arasında Öz.Ö.G. olan çocuk olduğu tahmin edilmekte. Hiç bir tanı konmayanbu denli çok sayıdaki bireyler, eğer tanımlanmamaya ve desteklenmemeye devam ederse bu günkü global markette AB’nin karşılayamayacağı bir kayıp olacaktır.

Tanılanamamış Öz. Ö.G. düşük öz saygı, yüksek stres, atipik davranışlar, düşük başarı ve okulu erken bırakma ile sonuçlanacaktır. Bu ayrıca okulda şiddete ve daha sonra toplumda anti sosyal davranışlara neden olacaktır. En kötü durumlarda bu durum suç oluşturmaya ve hapse girmeye yol açabilmektedir. Bu durum çocuklar yada gençler Öz.Ö.G.’leri desteklendiğinde tersine döndürülebilmekte ve daha iyi bir eğitimle faydalı ve değerli vatandaşlar haline gelebilmektedirler.

Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)Disleksi ile ilgili sayısız projeyi finansal olarak desteklemektedir. Bununla birlikte Disleksi benzer bilgi işleme eksikliğine dayanan, birlikte görülen ve benzer pedagojik  yaklaşıma gereksinim duyan 7 öğrenme güçlüğünden biridir. Bu proje Öz.Ö.G alanında bilgi ve deneyim paylaşımının birinci basamağını oluşturacak ve onların birlikte görülme durumlarının anlaşılması ile yeni organizasyonel ve pedagojik yaklaşım metotlarının geliştirilmesini sağlayacaktır.